Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen over vergoedingen
Dit zijn de meest gestelde vragen van onze klanten over vergoedingen door de
zorgverzekering. We hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat.

Om te beginnen 1 paar. Voor mensen ouder dan 16 jaar geldt: bent u tevreden over het eerste paar, dan mag u na 3 maanden een reservepaar (ook wel wisselpaar genoemd) bestellen. Het reservepaar wordt gemaakt op dezelfde, speciaal voor uw voeten vervaardigde leest en heeft dus dezelfde pasvorm als uw eerste paar. Zo kunt u regelmatig wisselen, wat beter is voor uw voeten en voor de schoenen. Wanneer u daarna een volgend paar maatschoenen mag bestellen, is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeraars hanteren verschillende gebruikstermijnen. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars gaan er veelal vanuit dat u altijd minimaal (maar ook maximaal) de beschikking heeft over 2 paar goed passende en functionele schoenen.
Zorgverzekeraars vergoeden gemiddeld genomen eenmaal per jaar nieuwe orthopedische maatschoenen. Krijgt u voor het eerst schoenen op maat, dan mag u na 3 maanden een tweede paar uitzoeken. Wanneer u daarna een volgend paar maatschoenen mag bestellen, is afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden. Zorgverzekeraars hanteren verschillende gebruikstermijnen. Voor kinderen onder de 16 jaar kan dat 9 maanden zijn en voor volwassenen 12, 15 of 18 maanden. Kijk hiervoor in uw polis of neem contact met ons op.
Voetbedden/ steunzolen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Veel aanvullende verzekeringen dekken wel (grotendeels) de kosten voor voetbedden/ steunzolen. Dit gaat niet ten koste van uw eigen risico. Of een aanvullende verzekering voor u rendabel is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Heeft u nog meer zorg nodig, dan zijn de kosten voor een aanvullende verzekering sneller ‘terugverdiend’. U kunt er ook voor kiezen om steunzolen zelf te betalen.
Voor orthopedisch schoeisel heeft u een verwijzing nodig van uw medisch specialist, zoals een revalidatiearts, orthopeed of reumatoloog. De verwijzing is alleen noodzakelijk bij de eerste keer dat u orthopedische schoenen laat aanmeten. Bij vervolgparen hoeft dit niet opnieuw. Voor voetbedden/ steunzolen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. U heeft geen verwijzing nodig voor een (eerste) afspraak bij de podotherapeut. Toch is het handig een doorverwijzing van uw huisarts te vragen, want sommige zorgverzekeraars vragen hier wel naar.
Dat is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Er zijn twee mogelijkheden: U betaalt bij aflevering alleen de eigen bijdrage voor maatschoenen. De overige kosten declareert Gera Orthopedische Schoentechniek B.V. rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Bij aflevering hoeft u niets te betalen. Gera Orthopedische Schoentechniek B.V. declareert alle kosten bij uw zorgverzekeraar en deze verrekent met u de eigen bijdrage. Let op: maatschoenen gaan ten koste van uw eigen risico als dat nog niet verbruikt is.
Steunzolen/ voetbedden betaalt u bij aflevering. Als uw aanvullende verzekering deze vergoedt, kunt u de kosten vervolgens zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. Het consult van podotherapeut of orthopedisch schoentechnicus, het aanmeten en op maat maken van de voetbedden vormen samen een diagnose-behandel-combinatie. Hier staat in totaal één bedrag voor, dat u terugziet op de factuur. Ook de onderdelen die binnen de diagnose-behandel-combinatie vallen, worden gespecificeerd op de factuur.
Bij orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) is de aankoop van de confectieschoenen voor uw eigen rekening. De orthopedische aanpassingen worden geheel vergoed door uw zorgverzekeraar. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage.
Verbandschoenen worden geheel vergoed. Indien ze uitgevoerd moeten worden met orthopedische voetbedden, zijn deze voetbedden mogelijk gedeeltelijk voor uw eigen rekening. Raadpleeg hiervoor uw aanvullende verzekering. Voor verbandschoenen geldt geen eigen bijdrage.
Indien u specifiek voor uw werk schoenen nodig heeft, dan kunnen deze vergoed worden door het UWV. Het is van belang dat u een indicatie heeft voor orthopedische maatschoenen, semi-orthopedische schoenen of orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen en dat u al eens schoenen heeft verkregen via uw zorgverzekeraar. Meer informatie vindt u op de website van het UWV. Of vraag het uw huidige behandelaar.
Als u ziektekosten heeft die boven een bepaalde drempel komen dan zijn deze fiscaal aftrekbaar. Onder deze kosten vallen ook de wettelijke eigen bijdrage en onder andere de kosten voor steunzolen (orthopedische voetbedden). Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst bij specifieke zorgkosten. Het is altijd mogelijk dat in de loop van het jaar de overheid en/of de zorgverzekeraar wijzigingen aanbrengen. Aan deze informatie kunnen daarom geen rechten ontleend worden.